ROSA BLO! – ENG FRO VU STEREOTYPPEN
About Lesson

Et ass wichteg dat dir hei genau hikuckt an ee Beruff rot. Mir weisen iech hei verschwomme Biller déi ëmmer méi kloer ginn. Wësst dir eigentlech all wat ee Beruff ass? Laut Duden ass et eng

[erlernte] Arbeit, Tätigkeit, mit der jemand sein Geld verdient; Erwerbstätigkeit. (https://www.duden.de/rechtschreibung/Beruf)

Eng Aarbecht huet een also eventuell extra geléiert, an déi mécht een am Prinzip reegelméisseg fir Suen ze verdéngen.

(Ech soen iech elo schonn, och wann d’Biller am Ufank ëmmer ganz komesch ausgesinn, Kaz a Minecraft ass kee Beruff! :))

Beruff 1

Beruff 2

Beruff 3

Beruff 4

Beruff 5

Beruff 6

Beruff 7

Beruff 8