Rose Bleu! – Introduction

6-12 Joer

Wat dir braucht

Fiche fir den erwuessene Begleeder
Molsaachen a Blieder

VIDEO: Intro

Léif Kanner, et ass eis eng grouss Freed iech hei dierfen ze gesinn! Mir si vum MEGA, dat ass de Ministère fir Gläichstellung, a mir si säit méi 25 Joer am gaangen secher ze stellen dat Jongen a Meedecher, Männer a Fraen dat selwecht duerfe maachen. Dëst gëllt fir d’Arbecht, an der Schoul an awer och op ganz anere Plazen. Eng vun eise flotten Aufgaben ass et mat iech iwwer är Rechter an Obligatiounen ze schwätzen. Fir dat ze maachen, hu mir e puer kleng Spillecher preparéiert.

WEIDER!