RÔLES DES FEMMES ET DES HOMMES ET STÉRÉOTYPES EN ÉDUCATION ET FORMATION (2006)

Apr 14, 2021 | Etuden

E handelt sech hei em e Programm iwwer d’Gemeinschaftsstrategie iwwer d’Gläichberechtegung tëscht Fraen a Männer vun 2001-2005: Déi negativ Stereotyppen vu Fraen oder Männer, déi besonnesch vun de Medien, Reklammen a Bildungsmaterial vermëttelt ginn, weise kee realistescht Bild vun de ville Rollen vu Fraen a Männer a hire Bäiträg an enger moderner Welt.

D‘Eliminatioun vu kulturelle Viruerteeler an existéierende Gesellschaftsstereotyppen si wesentlech fir d’Gläichheet tëscht Männer a Fraen z’erreechen.